GMD

In uw Globaal Medisch Dossier (GMD) worden alle medische gegevens verzameld. Het dossier wordt beheerd door de huisarts. Het GMD bevat niet enkel de  diagnoses of onderzoeken uitgevoerd door de huisarts zelf, maar ook de verslagen van collega-artsen of specialisten. Nadat deze gegevens zijn overgemaakt, werkt uw huisarts het GMD bij en bewaart het. Dit biedt  enkele voordelen:

  • Alle medische gegevens worden op één plaats verzameld en bijgehouden.
  • De huisarts heeft een volledig beeld van uw gezondheidstoestand.
  • Nutteloze of dubbele onderzoeken of behandelingen kunnen zo vermeden worden.
  • De uitwisseling van gegevens en doorverwijzen naar andere zorgverleners verloopt vlotter.

Dr. Jens Demanet

Huisarts, Sportarts
Schimmel

Dr. Alice Schimmel

Huisarts, Sportarts
Vandamme

Dr. Jan Vandamme

Huisarts-HAIO
D'Hulst

Mevr. Ingrid D'Hulst

praktijkmedewerkster
Verachten

Mevr. Eva Verachten

Praktijkmedewerkster