Dr. Jens Demanet

Demanet
Huisarts, Sportarts

Werkzaam in Huisartspraktijk Gompel te Mol sedert 2013.

Opleiding huisartsgeneeskunde te KU Leuven 2004-2013. 

Opleiding Sportgeneeskunde 2011-2013. 

Erkend Sportkeuringsarts.

Bijkomende opleiding ECG en longfunctieonderzoek.

Erkend myofasciaal therapeut.

Aangenomen arts Defensie.

Ploegarts nationale voetbalploeg WU17-19