Sportmedische raadpleging

Als recreatieve of professionele sporter kan u op een bepaald punt geconfronteerd worden met een sportieve kwaal of vraag. U kan hiervoor een afspraak maken tijdens de consultatie-uren. U kan er terecht voor:

  • diagnose en behandeling van blessures
  • blessurepreventie: nazicht van factoren die het risico op blessures verhogen
  • cardiale screening: nazicht van het hart ter preventie van plotse dood (mbv een electrocardiogram (ECG))
  • PRP behandeling
  • Infiltratie met Hyaluronzuur
  • dry needling
  • voedingsadviezen
  • trainingsadviezen

Dr. Demanet werkt voor de sportgeneeskundige raadplegingen gedeconventioneerd. De kostprijs voor deze raadpleging bedraagt 45 euro, waarvan een deel wordt terugbetaald door de mutualiteit (zoals een geconventioneerde raadpleging).